SATIŞ GÜCÜ

Ürünlerimizin satış alanındaki faaliyetleri hakkında, aşağıda yer alan infografikleri inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

   Açık Ara Pazar Lideri   

Diğer Markalar

Çapa Makinesi & El Traktörü Satışları

Diğer Markalar

Çapa Makinesi & El Traktörü Satışları
(Ciro Bazında)

   En İyi Bayi Yapılanması   

Bölge Bayisi

Yetkili Bayii

Yetkili Servis

   Dünyada Yağmur   

Ülkeye İhracat

Yağmur Distribütörü

Yağmur Bayisi

   İhracat Politikamız   

İhracatın tamamını
Yağmur & Valpadana
Markalarımız ile yapıyoruz
Fason üretim yapmıyoruz.

İhracatın çoğunluğunu
Gelişmiş ülkelere yapıyoruz.
En çok ihracat yapılan üç ülke:
İtalya – Portekiz – Belçika

   Geniş Ürün Serisi   

Marka

Ürün Türü

Ürün Çeşidi

Çapa Makinası Çeşidi

El Traktörü Çeşidi

   Yüksek Karlılık   

Yağmur Ürünleri Ortalama
Kar Marj Oranı %20
Her 100 TL sermayeye
karşılık 20 TL kar marjı.

Sektör Ortalaması Kar
Marj Oranı %5 – %12
Her 100 TL sermayeye
karşılık 5-12 TL kar marjı.